Dr Mohd Parid Sheikh Ahmad

CURRENT POSITION: Presiden Pertubuhan IKRAM Malaysia

EDUCATON:
1. Institut Pengajian Tinggi Islam Kelantan, Nilam Puri,Kelantan (B.A. Syariah)
2. Universiti Al-Azhar, Mesir (Diploma Siasah Al-Syar’iyyah)
3. Universiti Al-Zaytunah, Tunisia (M.A. Siasah Al-Syar’iyyah dan Fiqh)
4. Universiti Jordan (PhD Al-Fiqh dan Usul al-Fiqh)

EXPERIENCES:
1. Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
1. Ahli Majlis Agama Islam Negeri Sembilan
2, Panel Hijrah Unit Trust
3. Panel Syariah CIMB
4. Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia

Buku

Malaysia Menuju Negara Rahmah

Dr-Parid