Dr-Parid

CURRENT POSITION: Presiden Pertubuhan IKRAM Malaysia

EDUCATON:
1. Institut Pengajian Tinggi Islam Kelantan, Nilam Puri,Kelantan (B.A. Syariah)
2. Universiti Al-Azhar, Mesir (Diploma Siasah Al-Syar’iyyah)
3. Universiti Al-Zaytunah, Tunisia (M.A. Siasah Al-Syar’iyyah dan Fiqh)
4. Universiti Jordan (PhD Al-Fiqh dan Usul al-Fiqh)

EXPERIENCES:
1. Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
1. Ahli Majlis Agama Islam Negeri Sembilan
2, Panel Hijrah Unit Trust
3. Panel Syariah CIMB
4. Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia