Dr Ahmad Zainuddin Abdullah

Dr Ahmad Zainuddin bin Abdullah berasal dari Kampung Pulau Rusa dan dilahirkan pada tahun 1965 di Hospital Besar Kuala Terengganu. Beliau mendapat pendidikan awal di Sek Ren Sultan Sulaiman II, Kuala Terengganu dan SMKA Tok JIring, Kuala Terengganu. Beliau menduduki peperiksaan SPM semasa belajar di Kolej Islam Kelang pada tahun 1982-1983. Beliau bertugas selama 17 tahun sebagai pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Putra Malaysia dan memilih bersara awal pada bulan April 2008.

Beliau memegang ijazah PhD daripada Universiti Putra Malaysia dalam bidang Ekonomi Perindustrian. Penglibatan beliau dalam koperasi bermula apabila beliau dilantik sebagai ahli lembaga pengarah Koperasi Islah Malaysia Berhad (KIMB) pada tahun 2007. Sejak 2010 hingga kini beliau merupakan pengerusi ahli lpengerusi ahli lembaga pengarah KIMB.

Buku

TAAWUN DALAM KOPERASI

Dr Ahmad Zainuddin 1